Gabriel Arestiren soneto bi/dos sonetos 1953

Palabras clave: Gabriel Aresti, Primeros poemas, Comienzos, Sonetos

Resumen

Lan honek 1953ko otsailean Gabriel Arestik gazteleraz idatzitako Soneto bi argitaratzen ditu. Poema biok Bilboko idazleari ezagutzen zaizkion lehen lanak dira. Izan ere, urte eta erdi aurreratzen da horrela bere lanen kronologia. Ikasketa garaian egindako sonetoak dira, baina bere sorkuntza Gabriel Arestik zuen literaturaren kontzeptuaren barnean kokatu dira, eta horrela lanak Gabriel Arestiren lehen sorkuntza prozesua aztertu du. Bigarren alde batean poemak nola gorde eta agertu ziren kontatu da.

Citas

ARESTI, Gabriel (1976): Obra Guztiak I. Poemak I. Jon Juaristiren edizioa. Kriseilu: Donostia.

ARESTI, Gabriel (1986 1): Gabriel Arestiren Literatur Lanak. Lehen poesiak. Karmelo Landaren edizioa. Zarautz: Susa.

ARESTI, Gabriel (1986 6): Gabriel Arestiren Literatur Lanak. Narratiba. Karmelo Landaren edizioa. Zarautz: Susa.

ARESTI, Gabriel (1986 8): Gabriel Arestiren Literatur Lanak.Itzulpenak (I). Karmelo Landaren edizioa. Zarautz: Susa.

ARESTI, Gabriel (2016): Mailu batekin: Biola batekin. Jon Kortazarren eta Paulo Kortazarren edizioa. Bilboko Udala: Bilbo.

AZURMENDI, Joxe (1991): “Arestiren tintazko bataioaz”, Jakin, 62, 129-142.

GARRIGA, Gabino (1958): «El euskera en América», Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos, 44, 67-79.

KORTAZAR, Jon (2010): “El poeta Gabriel Aresti”, Cuadernos de Alzate, 43, 68-101.

KORTAZAR, Jon (2015): “Las relaciones literarias entre Blas de Otero y Gabriel Aresti”, Ancia. 8. 6-11.

http://www.fundacionblasdeotero.org/images/documentos/ancia/Ancia-8.pdf

KORTAZAR, Jon (2015): “Gabriel Arestiren poesia eta Gerra Zibila. Euskal trajedia”. FERNANDEZ, Beatriz eta SALABURU, Pello (arg.): Ibon Sarasolari Gorazarre. Homenatge. Homenaje. Leioa: EHUko Argitalpen Zerbitzua. 403-417.

KORTAZAR, Jon eta KORTAZAR, Paulo (2016): “Sarrera” in ARESTI, Gabriel (2016): Mailu batekin: Biola batekin. Jon Kortazarren eta Paulo Kortazarren edizioa. Bilbo: Bilboko Udala. 25-48.

KORTAZAR, Jon (2016 a): “Gabriel Arestiren lehen argitalpenaz berri ezezagunak”. Euskera, 61-2, 551-567.

KORTAZAR, Jon (2016 b): “La poesía de Gabriel Aresti, un proceso de ideologización en la literatura vasca contemporánea” in KORTAZAR, Jon (Edit.): Autonomia e Ideología. Tensiones en el campo clutural vasco. Madrid-Franfurt: Iberoamericana-Vervuert. 73-110.

KORTAZAR, Jon (2017): “Introduction. Gabriel Aresti. From Symbolism to social consciousness” in ARESTI, Gabriel: Dowhill/ Rock and Core. Reno. Nevada: Center for Basque Studies. 1-17.

KORTAZAR, Jon (2017): “Mailu batekin: Biola batekin (1962), un libro desconocido de Gabriel Aresti”, Pasavento, V/2. 337-353.

KORTAZAR, Jon (2017): “La Guerra Civil en la poesía de Gabriel Aresti (1933-1975). Euskal trajedia/ Tragedia vasca”. Estudios literarios e campo cultural galego. En honra da profesor Antón Figueroa. Cadernos sobre emerxencia cultural. 5. 107-122.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. <http://www.rae.es> [10-08-2019]

RODRIGUEZ, José Javier (2019). Jon Kortazarri egindako mezuak. 2019/05/03 eta 06

SAN MARTIN, Juan (1982): “Gabriel Aresti: Bere poesien antolojia laburra”, Egan, 1982, 13-57.

SARASOLA, Ibon (1976): “Hitzaurrea/ Prólogo” in ARESTI, Gabriel: Obra Guztiak. Poemak I. Jon Juaristi (arg.). Donostia: Kriselu. 10-99.

SARASOLA, Ibon (2016): “Gabriel Arestiren ‘Harri eta Herri’-tik desagerturiko bi poema”, Berria, 23/02/2016.

ZELAIETA, Anjel (2000): Gabriel Aresti. Biografia. Zarautz: Susa.

Publicado
2022-12-05
Cómo citar
Kortazar, J. (2022) Gabriel Arestiren soneto bi/dos sonetos 1953, Sancho el Sabio : revista de cultura e investigación vasca, (45), pp. 239-275. doi: 10.55698/ss.v0i45.368.
Sección
Documentación y bibliografí­a