(1)
Gorasurreta, F. J. AutonomĂ­a E IdeologĂ­a. Tensiones En El Campo Cultural Vasco. SS 2018, 164-166.